Rezilta Rechèch la
Anile Rechèch la
Anile Rechèch la
Rezilta Rechèch la, Tanpri eseye diferan tèm rechèch la.
Ap Chèche. Tanpri Rete Tann.
 
Kesyon Moun Poze Souvan

Nou Gen Repons Ou yo

Anba la a se kèk kesyon moun poze souvan pou Ajan ak Gwoup nou yo. Klike sou nenpòt kesyon pou ale nan repons lan.

Ou gen lòt kesyon pou nou? Kontakte nou pou pale avèk yon Anplwaye devwe nan Relasyon Pwofesyonèl Swen Dantè.

Kesyon

Repons

 1. Mwen se yon Ajan Asirans nan Eta Florida. Mwen enterese vann plan dantè komèsyal ba kliyan yo. Ki kondisyon mwen dwe satisfè pou vann plan ou yo?
  Tout ajan yo bezwen gen yon lisans 2-15 oswa yon lisans -240 pou vann plan komèsyal MCNA Dental Plans.
 2. Èske MCNA aksepte manm ki gen pwoblèm medikal deja?
  Nou aksepte tout manm. Nou pa retire manm nan plan nou yo dapre pwoblèm medikal yo genyen deja. Plan sa yo se plan ki gen rabè nou ofri nan MCNA Dental Plans yo.
 3. Mwen se yon patwon ki gen yon biznis nan eta Florida. Èske MCNA Dental Plans yo gen yon plan ki ta pèmèt mwen bay pwoteksyon dantè pou pri ki ba pou anplwaye mwen yo?
  Plan Platinum 400 MCNA Dental Plans yo lib pou patwon ki nan eta Florida. Ou kapab pran plan sa a pou anplwaye ou yo ak fanmi yo.
 4. Èske plan Platinum 400 egzije yon kantite minimòm manm pou antre ladan?
  Plan Platinum 400 se pou gwoup sis (6) manm oswa plis.